𝑵𝒂𝒎 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒎𝒆 𝐫𝐨̣̂𝐧 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̀𝐚 “𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧”

Bước vào mùa hoàn thiện, đây là thời điểm chúng tôi đang cố gắng từng ngày chờ loạt công trình thi công “ra đời”. Trong một năm kinh tế đầy khó khăn, thực lòng biết ơn sự tin tưởng của khách hàng khi đã gửi gắm những mong muốn về Đọc tiếp…